Zon

Symbolisch staat de zon bekend als de leverancier van leven en energie.

In astrologie vertegenwoordigt dit hemellichaam de bewuste geest en het ego.

Het is een symbool van onze levenskracht en onze wil om te bestaan.

Het dient als het centrum van ons zonnestelsel, terwijl de planeten eromheen bewegen, wat de centrale rol in onze mythen en archetypen aangeeft. Als zodanig is de zon onze basisidentiteit gaan vertegenwoordigen.

Zon trefwoorden

  • Ego
  • Basispersoonlijkheid
  • Bewustzijn
  • Vitaliteit
  • Uithoudingsvermogen

Zon als regerende planeet

De zon is Leeuw’s planetaire heerser.

Als astrologisch symbool vertegenwoordigt het de basis van onze identiteit. Als zodanig hechten degenen die door dit planetaire lichaam worden geregeerd, veel belang aan hun zelfbeeld.

Het zonnesymbool geeft ons een gevoel van doel. Het inspireert ons om ons beste werk te leveren en een gevoel van trots te krijgen op wat we doen en bereiken.

De zon als planetaire heerser schenkt dus degenen onder haar een intensiteit, hartstocht en grote drive. In het ergste geval kunnen degenen die door dit teken worden geregeerd, leiden tot vals vertrouwen en arrogantie.

Hoe beïnvloedt het zonnesymbool de persoonlijkheid in de dierenriem?

De zon speelt een belangrijke rol in onze geboortehoroscoop.

Degenen die zich met succes kunnen identificeren met hun zonnesymbool staan bekend om hun geluk en een gevoel van harmonie in hun dagelijks leven. Het begrijpen van en integreren met je zonneteken is een uitgebreid leerproces.

De zon beantwoordt de volgende vragen over jou:

  • Wat drijft mijn acties?
  • Waarom doe ik wat ik doe?
  • Wat geeft mij een doel?

Vergeleken met andere planetaire lichamen (zoals de maan, die voorbijgaande gevoelens en emoties kunnen vertegenwoordigen), duidt de zon op de kernpersoonlijkheid. Met andere woorden, het zonnesymbool in de astrologie is hoe je de redenering achter je daden kunt beschrijven.

Vergelijk dit met de maan, die je dromen, hoop en gevoelens geeft die je leven beheersen.

Afstemmen op je zonneteken is afstemmen op je beste zelf en je hoogste potentieel. Het is representatief voor je ware persona.

Als algemene richtlijn van meer traditionele vormen van astrologie, betekent de zon ook de mannelijke kracht.

Voor mannen kan dat betekenen dat de zon kan weergeven hoe je het leven benadert. Voor vrouwen kan de zon soms verwijzen naar de mannen die een sleutelaspect in hun leven spelen.