Nummers

Nummers en symboliek

Door de geschiedenis heen zijn nummers verschillende dingen gaan betekenen voor verschillende culturen. Over het algemeen hebben nummers echter een vergelijkbare betekenis gekregen.

Neem bijvoorbeeld het nummer vier. De indianen geloven dat er vier winden en vier windrichtingen zijn. Op dezelfde manier geloofden de oude Grieken dat er vier elementen waren. In het christendom is vier het scheppingsnummer (d.w.z. op de vierde dag van de week voltooide God het scheppen van het materiële universum). Zoals we kunnen zien, heeft vier een zeer vergelijkbare betekenis in drie totaal verschillende tijdsperioden en culturen.

Maar een opmerking. Ik wil benadrukken dat hoewel het nuttig is om de algemene betekenis van getallen te achterhalen, het absoluut noodzakelijk is dat u uw persoonlijke betekenis te weten komt. Synchroniciteit, symboliek en de betekenis van getallen zijn allemaal uiterst persoonlijk, dus wees voorzichtig met het voorschrijven van een betekenis aan uw leven die niet echt correct of relevant is.

Het kan verleidelijk zijn om geen werk te verzetten en gewoon te gaan met wat de traditionele betekenis van het nummer is. Doe dit alstublieft niet. Het is veel beter om wat werk te verzetten en te onderzoeken wat de betekenis van nummers in de eerste plaats voor u betekent.

Hier zijn een paar manieren om erachter te komen wat elk nummer voor u en uw context betekent:

  • Schrijf elke woordassociatie op die u met het nummer heeft. Als u bijvoorbeeld nummer 2 blijft zien, zou u kunnen schrijven: “mannelijk en vrouwelijk, relaties, yin en yang, dualiteit, licht en donker, op en neer, materieel en spiritueel …”

 

  • Wat komt er in u op? Nadat u een reeks herhalende getallen ziet, heeft u mogelijk onmiddellijk een gedachte of vermoeden over wat het getal betekent. Negeer deze onmiddellijke interpretatie niet! Schrijf het op of neem het op. Vaak zijn de betekenissen die we eerst toekennen aan de getallen die we zien de meest ware omdat er weinig mentale inspanning mee gemoeid is. Hoe meer mentale inspanning, hoe meer we betekenissen gaan fabriceren.

 

  • Welke interpretatie roept sterke gevoelens bij u op? Veel mensen vragen mij hoe ze kunnen weten of hun interpretatie van een getal correct is. Mijn antwoord is om aandacht te schenken aan hoe de interpretatie triggert. Wekt uw analyse bijvoorbeeld gevoelens van opwinding, ontzag, angst, jubelstemming of zelfs tintelingen over uw rug? Dit is een goed teken dat u de juiste verklaring heeft gevonden, want uw lichaam reageert op zo’n verhoogde manier. Als de interpretatie die u heeft echter koud, plat of afstandelijk aanvoelt, past deze waarschijnlijk niet goed.

De betekenis van getallen

Hieronder zal ik met u de algemene consensus delen die mythologie, religie, mystiek en esoterie over elk getal hebben. Zoals ik eerder al zei, is het belangrijk dat u uw eigen betekenissen vindt, maar het helpt wel om te weten wat elk nummer betekent. Soms stemmen we ons echt af op de traditionele energie, magie en betekenis van elk nummer:

 

 

Nul is representatief voor de oorspronkelijke leegte, de baarmoeder, het rijk van potentieel.

Nul is een cirkel die de totaliteit symboliseert: dat wat aan het leven voorafgaat, de eeuwige kracht.

Het is niets en alles, het begin en het einde. Nul is vaak symbolisch voor Geest of God, en dus voor eenheid en heelheid.

Eén symboliseert leiderschap, kracht en vertrouwen.

Nummer één is als een rechte pijl die wilskracht en precisie weerspiegelt.

Eén is ook een afspiegeling van individualiteit, zelf ontdekking en zelf bekrachtiging.

In tegenstelling tot nul, dat vrouwelijk en ontvankelijk is, heeft men een mannelijke en eigenzinnige energie.

 

Twee is dualiteit; de splitsing die we in het leven waarnemen tussen licht en duisternis, van binnen en van buiten, yin en yang, mannelijk en vrouwelijk, goed en slecht, leven en dood, geest en hart, enzovoort.

Aan de ene kant symboliseert twee partnerschap, maar aan de andere kant symboliseert het conflict en oppositie.

Als ze in balans zijn, is twee een nummer van harmonie, maar als ze niet in balans zijn, kan nummer twee destructief zijn.

 

Drie wordt doorgaans gezien als een bijzonder gelukkig en krachtig getal.

Drie vertegenwoordigen het goddelijke principe dat aan het leven ten grondslag ligt, zoals de geest, het lichaam en de ziel; geboorte, leven en dood; begin, midden en einde; verleden, heden en toekomst, enzovoort.

Spirituele tradities zoals Wicca en het Christendom symboliseren de spirituele kracht als een drie-eenheid, bijvoorbeeld de Vader, Zoon en Heilige Geest, evenals de Maagd, Moeder en Oud wijf.

Drie staan symbool voor succes, intuïtie en geluk.

 

Vier is een geaard en stabiel getal dat een gevoel van kalmte en stevigheid oproept.

Vier is erg geworteld in de fysieke wereld en gaat over aanwezig zijn en in het “nu”.

Er zijn bijvoorbeeld vier seizoenen, vier elementen en vier hoeken van de aarde.

Vier gaat over het bouwen van een sterk fundament en het ontwikkelen van een nuchter perspectief.

 

Vijf is een nummer van avontuur en vrijheid.

Vijf is ook een heel sensueel getal (vijf zintuigen, vijf vingers en tenen) en het gaat over genieten van het leven, nieuwe ervaringen uitproberen en plezier zoeken.

Dit aantal hangt ook samen met het meemaken van levensveranderingen (zoals huwelijk, scheiding, nieuwe banen) en het maken van belangrijke keuzes.

 

Zes vertegenwoordigt een evenwicht tussen de aardse en spirituele rijken.

Zes is ook verbonden met intuïtie, helderziendheid en andere buitenzintuiglijke vermogens (vandaar het ‘zesde’ zintuig).

In de numerologie is zes het nummer van de verzorger; de persoon die anderen koestert en met mededogen dient.

 

Zeven is een magisch getal dat wordt geassocieerd met synchroniciteit, geluk en perfectie (zeven chakra’s, zeven kleuren van de regenboog, zeven dagen in de week, enz.).

Zeven wordt ook gezien als een mystiek getal dat verband houdt met spiritueel ontwaken, introspectie en de ontwikkeling van wijsheid.

Dit aantal houdt verband met het nastreven van waarheid en het verlangen naar een dieper begrip van het leven.

 

Acht is verbonden met overvloed, welvaart en financieel welzijn.

Vindingrijkheid, hard werken, vastberadenheid en innerlijke kracht zijn allemaal kwaliteiten van acht.

Spiritueel gezien wordt acht gezien als een gelijkmaker of brenger van evenwicht (vandaar zijn vorm) die het bewuste met het onbewuste en het aardse met het spirituele verenigt.

Met andere woorden, acht wordt weerspiegeld in het spreekwoord “je zult oogsten wat je zaait”.

 

Negen is het getal van vervulling.

Wijsheid, zelfonderzoek, verlichting en hoger bewustzijn zijn allemaal kwaliteiten die verband houden met nummer negen.

Negen is ook verbonden met iemands hogere doel en ultieme levensmissie; dit aantal moedigt ons aan om ons leven in vogelvlucht te bekijken.

 

Tien staat voor voltooiing: het beëindigen van een cyclus en het bereiken van heelheid.

Tien is zowel mannelijk als vrouwelijk en weerspiegelt de eenheid die mogelijk is als we de gefragmenteerde stukjes van ons innerlijk zelf integreren.

 

Elf is een krachtig getal dat vaak de ‘spirituele boodschapper’ wordt genoemd.

Dit getal brengt zowel positieve als negatieve associaties met zich mee. Aan de ene kant kunnen elf de noodzaak vertegenwoordigen om een dringende verandering aan te brengen (vandaar het gezegde “het elfde uur”), maar aan de andere kant is elf verbonden met iemands bestemming.

Met andere woorden, het zien van elf kan je veel vertellen over je levenspad en welke paden je wel of niet moet bewandelen.

Twaalf is het getal van kosmische orde.

Er zijn bijvoorbeeld twaalf maanden in het jaar, twaalf astrologische tekens, twaalf uur per dag, twaalf persoonlijkheid archetypen, enz.

Volgens de numerologie is twaalf het aantal creatieve en individualistische zelfexpressie.