Aanbidden

Dromen dat je aanbeden wilt worden betekent dat je op arrogante wijze zult opklimmen naar een onverdiende positie.

Iemand aanbidden geeft aan dat je bereid bent om afstand te doen van iets dat je dierbaar is in de hoop op materiële vooruitgang.