Aanwijzing

Dromen dat je een aanwijzing vindt, vertegenwoordigt wat informatie of iets wat in je bewustzijn naar boven komt. De droom is ook een teken dat je meer bewust moet zijn van je omgeving.

Dromen dat je aanwijzingen opvolgt, geeft aan dat je kritiek nodig hebt of kunt accepteren. Het heeft ook betrekking op je gevoelens over autoriteit.

Om te dromen dat je aanwijzingen geeft, refereert je naar je doelen. Je bent op weg naar zelfrealisatie.