Abnormaal

Abnormaliteit of abnormale objecten geven aan dat de problemen die uw geest bezighouden snel zullen worden opgelost.

Merk op dat iets abnormaals de aandacht vestigt op dat specifieke aspect.

Iets in uw leven is mogelijk niet consistent met hoe u zich voelt hoe de dingen zouden moeten zijn