Adres

Je oude adres suggereert dat je terug moet kijken naar het verleden en ervan moet leren.

Dromen van een nieuw adres duidt op de noodzaak van verandering.

Dromen dat je een adres op een enveloppe schrijft, vertegenwoordigt je behoefte om meer mogelijkheden te verkennen. Weeg je opties zorgvuldig af voordat je een definitieve beslissing neemt.

Als alternatief suggereert de droom dat je je richting hebt gevonden in het leven en klaar bent om je doelen na te streven.