Auteur/schrijver

Een auteur suggereert dat je geest bezig is met een verhaal, een opstel of een rapport waaraan je werkt. Dromen dat je een auteur bent, geeft aan dat je je mening beter moet uiten. Anderen besteden aandacht aan wat je te zeggen hebt.