Balkon

Een balkon verwijst naar je verlangen om gezien en opgemerkt te worden. Je bent op zoek naar prestige en een hogere status. Het kan ook betekenen dat je op de sociale ladder omhoog klimt.

Als het balkon schoon is, geeft dit aan dat anderen tegen je op kijken.

Als het balkon oud is, dan suggereert het dat je openbare profiel aangepakt moet worden.

Als alternatief kan het balkon je tegenstrijdigheid met betrekking tot een situatie betekenen. Je voelt je verscheurd of onbeslist.