Beroemd

Dromen dat je beroemd bent, betekent niet-gerealiseerde prestaties of mislukte ambities. Je hebt voortdurend herbevestiging, lof en erkenning nodig. Je wilt bewonderd worden door de mensen om je heen.

Het zien van beroemde mensen in je droom betekent een toename van je welvaart en eer.