Botten

Botten representeren de ontdekking van je persoonlijke, familie- of culturele geheimen. Het is ook een symbool van je onderliggende sterke punten die je nog niet hebt herkend.

Overweeg de symboliek van “tot op het bot”.

Als je droomt dat je de botten van iemand die in leven is, begraaft, betekent dit dat er geheimen zijn waarvan deze persoon op de hoogte is en je probeert die geheimen achter te houden.

Dromen van gebroken botten vertegenwoordigt de ontdekking of het besef dat er een zwakte is in je plannen of in je denken. Je droom kan vragen om je onmiddellijke aandacht voor een bepaalde situatie of relatie.

Een hond die op een bot kluift vertegenwoordigt je basiswensen en instincten.