Buigen

Dromen dat je buigt, betekent dat je je kunt aanpassen aan nieuwe situaties.

In het bijzonder kan achterover buigen representeren hoe je je uiterste best doet om het anderen te behagen, terwijl voorover buigen je gretigheid betekent om iets te doen.

Dromen dat je buigt, symboliseert tevens respect, eer, nederigheid en eerbied. Je erkent een grotere en hogere macht. Of misschien moet je meer onderdanig zijn aan de wensen van een ander.