Bullebak

Dromen dat je een bullebak bent, geeft aan dat je de neiging hebt om een ​​gespreksrelatie of -situatie te domineren. Je hebt problemen om je zwakke punten te herkennen en om hulp te vragen wanneer je het nodig hebt.

Een pestkop zien of gepest worden in je droom betekent onderdrukte woede. De pester kan worden gezien als je schaduwkant dat je hebt afgewezen.