Depressie

Je depressief voelen in je droom verwijst naar je onvermogen om verbindingen te maken. Je kunt de oorzaken van je problemen en de gevolgen van je beslissingen niet zien.

Mensen die depressief zijn in hun wakkere leven, dromen vaak over depressiviteit. Besteed aandacht aan wat je deprimeert in je droom en zie hoe het zich verhoudt tot je wakende leven.