Elementair buigen

Dromen dat je vuur kunt buigen, verwijst naar je vermogen om je woede te beheersen.

Dromen dat je water kunt buigen vertegenwoordigt je vermogen om je emoties te beheersen. Je kunt je gevoelens goed verbergen.

Dromen dat je lucht kunt buigen, verwijst naar je vermogen om te controleren en te kijken wat je zegt. Je bent voorzichtig met hoe je je woorden kiest.

Dromen dat je de aarde kunt buigen, betekent dat je je acties kunt beheersen en op een precies of optimaal moment kunt reageren.