Klant

Een ​​klant of klanten zien, verwijst naar anderen die je standpunten en ideeën delen.

Als je merkt dat er geen klanten in een winkel zijn, betekent dit dat je alleen staat met je ideeën. Je voelt dat niemand het eens is met je denken.

Als je de klant bent, betekent dit dat je op zoek bent naar een soort goedkeuring en validatie van je ideeën.