Lawine

Een lawine betekent dat je woede hebt die lange tijd wordt tegengehouden en onderdrukt. Deze emoties zijn niet op een productieve manier afgehandeld en worden nu uitgedrukt in een plotselinge en gewelddadige woede.

Als alternatief symboliseert de droom de onontkoombare spanningen en overweldigende druk in je leven. Je voelt het gewicht van de dagelijkse eisen van het leven zich opstapelen.