Medeplichtig

Medeplichtigheid suggereert dat u zich onvolledig voelt. Er ontbreekt iets in uw leven.

Dromen dat u medeplichtig bent aan een misdrijf suggereert dat iemand in uw wakkere leven een negatieve invloed op u heeft. U kunt schuldgevoelens ervaren door iets wat u gedaan heeft.

Dromen dat u een medeplichtige heeft, houdt in dat anderen uw negatieve gewoonten of gedrag in stand houden.