Optellen

Dromen dat je een optelsom oplost, vertegenwoordigt iets dat eenvoudig of voor de hand liggend is. Focus niet teveel op het probleem.

Dromen dat je niet correct kunt optellen duidt op verwarring en chaos.

Een meer directe interpretatie suggereert dat iets in je wakkere leven niet klopt