Pan

Een pan in je droom zien, verwijst naar je houding ten opzichte van een bepaalde situatie. Het kan ook kritiek en woede vertegenwoordigen.

Als de pan van glas is, betekent dit dat je je bewust bent van een bepaalde situatie. Je stelt jezelf ook open voor kritiek.

Het zien van een koekenpan in je droom staat voor volledigheid in liefde. Als alternatief suggereert het dat je de gevolgen van je acties moet gaan accepteren. je bevindt je misschien in een onontkoombare situatie.

Dromen dat de pan kookt of borrelt suggereert dat je gevuld bent met enthousiasme, opwinding of ideeën. Als alternatief geeft een kokende pan aan dat je meer hebt dan je aankan. Je voelt je overweldigd door emoties.