Respectloos

Dromen dat je niet gerespecteerd bent, suggereert dat je je over het hoofd gezien of genegeerd voelt. Je wordt niet serieus genomen in een deel van je wakende leven.

Als je droomt dat je geen respect krijgt, kan dit ook gevoelens van onwaardigheid en een laag zelfbeeld inhouden.

Dromen dat je respectloos bent, duid op schuldgevoelens over je acties of gedrag. Je drukt een verlangen uit om terug te gaan in de tijd en op een andere manier te handelen.