Serpent

Een serpent in je droom zien betekent het evenwicht tussen goed en kwaad.

Het zien van een gevleugelde serpent in je droom duidt op wijsheid. Je hebt de negativiteit in je leven overwonnen.

Als je een Amphisbaena (slang met aan elke kant één kop) in je droom ziet, suggereert dit dat je in twee verschillende richtingen wordt getrokken. Je voelt je overbelast en weet niet of je komt of gaat. Je acties zijn contraproductief.

Misschien vertegenwoordigt de droom een ​​ingewikkelde liefdesdriehoek.

Als alternatief betekent de droom uw wensen voor kinderen.