Spirit Animals

Spirit Animal of geestesdier

Een Spirit Animal of geestesdier is degene die levenslessen zal presenteren. Het Spirit Animal is degene die naar je toe komt om je, door zijn eigen unieke aard en vaardigheden, te laten zien hoe je moet omgaan met de manifestaties van je Spirituele Reis.

Spirit Animals leiden je niet noodzakelijkerwijs, maar ze komen om je te leren wat je moet leren, om te weten hoe je de uitdagingen van je Spirit Reis het hoofd kunt bieden.

Elk Spirit Animal heeft bepaalde krachten en vaardigheden om te onderwijzen en bepaalde kennis om te delen, want elk Spirit Animal heeft zijn eigen methoden om de vele uitdagingen te overwinnen die het moet aangaan om te overleven.

De verschijning van het Geestesdier geeft een tijd aan om contact te maken met je ware Zelf en je levensdoel. Besteed aandacht aan het herhaalde voorkomen van dit dier en aan herhaalde patronen of thema’s.

Ontwaken voor de herkenning van deze schijnbaar synchrone gebeurtenissen leert je bewust te zijn van de verborgen boodschappen in alledaagse ervaringen.

Er zijn veel manieren waarop je geestesdier zich aan je bekend kan maken en vele manieren waarop het zijn boodschap kan doorgeven.

Laat je waargenomen beeld van het dier je niet vooroordelen over de betekenis van zijn boodschap. Je zult het Spirit Animal ontmoeten wiens les je moet leren.

Je kiest je Spirit Animal niet, het kiest jou.

Probeer je Spirit Animal niet te ‘dwingen’ om zich te manifesteren alleen maar omdat je dat wilt.

Echte Spirit Animals verschijnen alleen op de tijd en plaats in je leven als je klaar bent om ze te accepteren en de wijsheid die je te bieden hebt.

En… ze komen altijd op precies het goede moment.

Totemdier

Een Totemdier is een dierengeest die je als individu of stam oproept of aanroept vanwege zijn speciale krachten en overlevingsvaardigheden, om als bewaker of beschermer te dienen bij tegenslag.

Het is gebruikelijk dat veel indianenstammen (en ook andere) uit kleinere groepen of “clans” bestaan, verenigd door feitelijke of vermeende verwantschap en afkomst en gevormd worden rond een stichtend lid of “voorouder”.

Vaak is deze voorouder een dierlijke geest die de clantotem wordt. De clantotems zijn vaak de dieren die het lokale gebied bewonen en die een unieke relatie hebben met de stam en zijn erfgoed.

De spirituele krachten van de verschillende totems helpen elke clan om zijn eigen speciale taken en verantwoordelijkheden binnen de stam uit te voeren in overeenstemming met de eigenschappen van die totem.

Nogmaals, laat je waargenomen beeld van een dier nooit beïnvloeden hoe je zijn vermogen ziet om als een “totem” te dienen. Hoewel het misschien ongerijmd lijkt om een konijn aan te roepen als een totem voor de strijd, onthoud de wijsheid die wordt getoond door “Bre’r Rabbit” bij het verslaan van een vijand.

Totempalen

De totempaal is een opstelling van symbolen die totems van dieren uit het voorouderlijk verleden van de stam vertegenwoordigen.

Totems waren een vorm van communicatie voor de inheemse Amerikanen van de Pacific Northwest Coast, omdat ze geen geschreven taal hadden en daarom werden de Story Poles gebruikt om hun legendes, verhalen en gebeurtenissen over te brengen.

Totempalen kunnen ook berichten zijn die worden doorgegeven door degenen die ze hebben gesneden.

De symbolen van de paal vertellen vaak een heel persoonlijk verhaal van de beeldhouwer zelf, maar ook van zijn eigen familie, clan of stam.

De Familiar

Een derde type Animal Spirit, waar we weinig van gehoord hebben buiten het sjamanisme en hekserij wordt een “familiar” of vertrouweling genoemd. De familiar is een spirituele entiteit die zal verschijnen als een facilitator in de gemeenschap van de menselijke, dierlijke en geestenrijken.

De echte sjamaan of heks besluit niet zomaar het “Pad” te bewandelen.

Ze moeten eerst worden gekozen door en vervolgens een geestelijk wezen of godheid als hun mentor accepteren.

Gewoonlijk zal deze mentor een dierlijke geest uitzenden om de ingewijde naar hen toe te leiden, of in veel gevallen zullen ze zelf de vorm aannemen van een dierlijke geest, en pas later hun ware aard onthullen.

Een voorbeeld: in het geval van sjamanen en heksen die afkomstig zijn uit de achtergrond van de Europese Keltische tradities, zal de godin Morrigan vaak aan de ingewijde verschijnen in de vorm van een raaf of kraai als hun familiar, en ze zal pas daarna haar ware zelf onthullen. de ingewijde heeft zich geactualiseerd als een “verlicht wezen”.

Hoe je je geestesdier kunt vinden

Wanneer je een zinvolle relatie met je geestesdier ontwikkelt, bereid je dan voor om een wereld te verkennen waarin je meer op je verbeeldingskracht en intuïtie kunt vertrouwen, in plaats van alleen je intellectuele vermogens en rationele geest te gebruiken.

Er zijn veel verschillende manieren om je geestesdier te vinden:

 • Meditatie
 • De natuur in gaan en observeren
 • Het dier roepen
 • Proces van zelfonderzoek
 • Schrijf erover in je dagboek
 • Verbeelding
 • Op reis met geluid

Spirit Animal symboliek

Dieren zijn alomtegenwoordig in ons leven, of ze nu huisdieren zijn of in het wild leven, maar het ontbreekt ons vaak aan een duidelijk begrip van hun symbolische aard en wat ze zouden kunnen betekenen.

Als we ons verhouden tot de geest van dieren, kunnen ze ons een krachtig inzicht bieden.

In de wereld van spirituele dieren kunnen dieren symboliseren:

 • Aspecten van je persoonlijkheid
 • Vaardigheden of eigenschappen die we met succes hebben ontwikkeld of die we nog moeten ontwikkelen
 • Een situatie of emoties die onlangs zijn ontstaan
 • Geestdieren kunnen ook begeleiding bieden, een intuïtief begrip

Hoe je een zinvolle band met je geestesdier kunt ontwikkelen

Als we ons verbinden met een gids voor dierengeesten, worden we aangemoedigd om:

 • Jezelf te ontdekken, krijg een gevoel van je sterke en zwakke punten, de vaardigheden die je hebt ontwikkeld en je potentieel
 • Je persoonlijkheid en gewoonten los te laten en je open te stellen transformatie
 • Open te staan voor nieuwe perspectieven op je relatie met de natuur en de aarde als geheel
 • Dee kracht te voelen van het dier en je te laten inspireren door zijn kwaliteiten
 • Een beroep te doen op de dierlijke geest om steun en begeleiding te krijgen
 • Verbinding te maken met spirituele dieren wat nieuw begrip brengt over jezelf en je relatie met de wereld.

Wanneer we onze band met dieren en hun geest cultiveren, vormen we krachtige banden met bondgenoten en gidsen die ons kunnen helpen meer over onszelf te leren, een vollediger leven te leiden en uitdagingen aan te gaan.

Het doel van Spirit Animals

Geestesdieren dragen zinvolle boodschappen en lessen voor degenen die luisteren en weten hoe ze ze moeten ontcijferen.

Een functie van je geestdier om je te begeleiden en iets onder je aandacht te brengen dat moet worden erkend, aangepakt of een vaardigheid die je zou kunnen gebruiken of verder zou kunnen ontwikkelen.

Spirit-dieren kunnen begeleiding bieden bij:

 • Een aspect van jezelf dat al sterk ontwikkeld is of meer verkend moet worden
 • Een situatie of omgeving in je dagelijks leven die een sterke emotionele impact heeft
 • Een levensrichting die je zou kunnen overwegen of waarover je zou kunnen nadenken

Veel plezier met de zoektocht naar je Spirit Animal.