Stad

Als je een stad ziet, betekent dit je sociale omgeving en gemeenschapszin.

Als je droomt van een grote stad, dan suggereert dit dat je nauwere banden en relaties moet ontwikkelen. Je voelt je vervreemd en alleen.

Dromen dat je in een verlaten stad bent, geeft aan dat je je afgewezen voelt door de mensen om je heen.

Dromen over een verwoeste stad betekent dat je je sociale relaties verwaarloost en ze laat verslechteren.

Dromen van een ondergrondse of onderwaterstad vertegenwoordigt je onderbewustzijn. Door een dieper inzicht in jezelf, vind je gemeenschappelijkheid en gedeelde ervaringen met anderen.

Dromen van een stad in de lucht betekent dat je te idealistisch bent. Je hebt overdreven hoge verwachtingen van mensen om je heen.