Accepteren

Acceptatie wijst op problemen met het zelfrespect en het voldoen aan de verwachtingen van anderen. Er is een situatie waarbij u acceptatie zoekt en er deel van wilt uitmaken.