Belofte

Dromen dat je een belofte doet, symboliseert je waakzame levensverplichtingen. Misschien maak je je zorgen dat je je woord kunt houden.