Label

Dromen dat je iets labelt, vertegenwoordigt je behoefte aan organisatie en orde. Als alternatief kan het ook aangeven dat je te snel bent om iets te labelen en in te voeren. Misschien ben jij degene die wordt geëtiketteerd.

Als je labels in je droom ziet of leest, geeft dit aan dat je onbewust bepaalde privézaken hebt blootgelegd vanwege je onzorgvuldigheid en verwaarlozing.

Dromen dat iets verkeerd is gelabeld, geeft aan dat je de dingen op de verkeerde manier bekijkt. Probeer een ander perspectief.

Als je droomt dat er een label op iets ontbreekt, betekent dit dat je je verloren voelt. Je hebt wat richting nodig.