Fust

Het zien van een fust in je droom symboliseert je strijd tegen tegenspoed.

Als het fust vol is, suggereert dit dat je dezelfde koers moet blijven volgen.

Als het vat leeg is, geeft dit aan dat je van je plannen moet afwijken. Als alternatief geeft de droom aan dat je je energie moet besparen.