Invalide

Als je een invalide in je droom ziet, suggereert dit dat je je zwak en kwetsbaar voelt. Je bent te afhankelijk van anderen.