Labyrint

Als je ziet of droomt dat je je in een labyrint bevindt, geef je aan dat je een middelpunt of probleem wilt bereiken. Als alternatief suggereert het dat je je in een bepaalde situatie opgesloten voelt. Je voelt je verloren en dat er geen uitweg is.