Lelie

Lelies in je droom zien symboliseren rust, spiritualiteit, geloof, vrede, zuiverheid, vreugde en gelukzaligheid. Het is ook verbonden met rouw.