Trots

Trots zijn of voelen op je droom geeft aan dat je moet opstaan ​​en vechten tegen aanvallen op je integriteit. Je wordt uitgedaagd.

Dromen dat anderen trots zijn, suggereert dat jouw steun om de een of andere reden nodig is.