Verleden

Dromen over het verleden suggereert dat een huidige wakker situatie parallel loopt aan een vroegere situatie. Je moet leren van het verleden en niet opnieuw dezelfde fout maken. Als alternatief kan de droom onopgeloste problemen uit het verleden vertegenwoordigen. Of dat je moet stoppen met in het verleden te leven en vooruit moet kijken naar de toekomst.