Vervangen

Dromen dat je op je werk bent vervangen, is je bezorgdheid over je huidige werkzekerheid. Je voelt je in een precaire positie op het werk of in een groepsproject.

Dromen dat iets is vervangen, geeft aan dat je worstelt met gevoelens van onveiligheid.