Voorstellen

Als je droomt dat je wordt voorgesteld, geeft aan dat je een eerder onbekend aspect van jezelf samenvoegt

Introduceren

Dromen dat je aan iemand wordt voorgesteld, geeft aan dat je acceptatie zoekt.

Dromen over het introduceren van iemand impliceert dat je een niet-onderdrukt aspect van jezelf erkent en accepteert.