Voorteken

Dromen over een voorteken weerspiegelt je zorgen, angsten en / of zorgen over de toekomst. Je maakt je zorgen over een of andere uitkomst in je wakkere leven en wilt bepalen wat er om je heen gebeurt.