Walkietalkie

Als je een walkietalkie in je droom ziet of gebruikt, suggereert dit dat je zowel ontvankelijk als communicatief moet zijn in een wakkere werksituatie of persoonlijke relatie. Vergeet niet dat communicatie in twee richtingen verloopt. Je moet leren spreken en luisteren. De duidelijkheid van de boodschap symboliseert hoe slecht of hoe goed je je gevoelens, ideeën of gedachten communiceert. Als alternatief is de droom een ​​metafoor op wie A zegt moet ook B zeggen.