Vriend (relatie)

Als je je vriend in je droom ziet, staat hij voor je wakkere relatie met hem en hoe je over hem denkt.

Als je droomt dat je vriend wegloopt terwijl je samen met je vriendenbent, dan suggereert de droom dat je niet genoeg tijd met je vrienden doorbrengt. Je hebt tijd nodig om met vrienden door te brengen.

Dromen dat je vriend dood is, geeft aan dat iets in je eigen Zelf niet langer functioneel is en “dood” is. Je mag jezelf niet volledig uitdrukken. Het is ook een symbool van je eigen relatie met die persoon. Misschien moet je deze relatie loslaten. Als alternatief kan de dood van je vriend een nieuwe fase in je relatie signaleren. Misschien gaan jullie je verloven.

Als je vriendje weg is en je raakt hem vaak aan in je droom, betekent het dat je zijn aanwezigheid mist en hem in de buurt wilt hebt. De droom vertelt je om de dagelijkse dingen niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Leer de kleinere dingen in het leven te koesteren.

Als je droomt dat je vriend gaat trouwen met een andere persoon, betekent dit een belangrijke verandering in de relatie. Het kan betekenen dat de relatie een nieuwe fase ingaat of dat je de levensduur van de relatie opnieuw bekijkt. Misschien diep van binnen weet je dat hij niet degene voor jou is.

Dromen dat je vriend je vertelt dat hij homo is of dat hij niet meer van je houdt, vertegenwoordigt je eigen onzekerheden in de relatie. Het kan ook betekenen dat de relatie zich verplaatst naar een nieuw niveau waarop je enige angst en vrees uit over de veranderende situatie. Je voelt je misschien buitengesloten in zijn leven of dat je niet in staat bent om te delen in al zijn ervaringen. Het komt neer op vertrouwen en communicatie.

Dromen dat je een nieuwe vriend hebt die anders is dan degene die je tijdens je wakkere leven hebt, houdt in dat je bestaande relatie naar een hoger niveau is verhuisd. De relatie is op weg naar een serieuzere fase.

Dromen dat je doet alsof je iemands vriend bent, houdt in dat je niet klaar bent om je te vestigen in een toegewijde relatie. Je wilt niet gebonden zijn.