Woede

Dromen dat je woede vasthoudt of uit, symboliseert frustraties en teleurstellingen in je zelf. Je hebt de neiging om je negatieve emoties te onderdrukken of je boosheid op anderen te projecteren. Je moet in jezelf kijken.

Boos zijn in je droom is mogelijk overgenomen van je wakkere leven. Dromen fungeren als een veilige uitlaatklep waar je je sterke en / of negatieve emoties kunt uiten. Je onderdrukt je woede en agressie in plaats van ze bewust te erkennen.