Zuur

Zuur zien in je droom vertegenwoordigt gevoelens van haat, woede en / of wraak. Uw integriteit kan worden aangetast of ter discussie worden gesteld.

Als alternatief is het zien van zuur in je droom dat je wordt gemanipuleerd door een situatie of door iemand.

De droom kan ook een metafoor zijn om een ​​negatieve invloed in je leven te symboliseren. Iets of iemand vreet aan je.

Dromen dat je zuur drinkt, geeft aan dat je emotioneel verlamd bent en dat je moet leren jezelf uit te drukken.

Dromen van zure regen geeft aan dat je bent misleid. Je laat haat en wraak je overnemen en je definiëren.